News
เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากะพง ขอเชิญเที่ยงาน “8 Riew Goods Fair” ช้อป ฟิน กิน เพลิน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงการระบายปลากะพง ปี 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกุ้งขาวแวนนาไม ตามโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ 20) ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกุ้งขาวแวนนาไม ตามโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ 19) ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวงาน " ช้อปของถิ่น สินค้าดีที่แปดริ้ว " ครั้งที่ 3 ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงกุ้งขาวแวนนาไม ตามโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ 18) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดกิจกรรม “ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน” ขอเชิญชวน เที่ยวงาน " ตะลุยกินตะลุยช็อป @ตลาดนัดพาณิชย์ " ณ โดมองค์พระพิฆเนศ วัดสมานรัตนาราม ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 29,988