• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office Of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

"พาณิชย์ฉะเชิงเทรา" ตรวจสต็อกสุกร และเนื้อสุกร เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสปรับราคา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 พ.ค. 2565 อ่าน [6]

...
         วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราออกตรวจสอบสต็อกสุกร เนื้อสุกร ของผู้ประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
        1. บริษัท ดีแอนด์พีโคลด์สตอเรจ จำกัด  ปริมาณเนื้อสุกรตามการตรวจสอบ จำนวน 94,070.997 กิโลกรัม
         2. บริษัท ไทยแม็กซ์ โคลด์ สตอเรจ จำกัด สาขาเวลโกรว์ ปริมาณเนื้อสุกรตามการตรวจสอบ จำนวน 89,926 กิโลกรัม
เพื่อกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร สุกรมีชีวิต ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และป้องกันปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา
        ผลการตรวจสอบในครั้งนี้ พบปริมาณสุกรสอดคล้องกับรายงานที่แจ้ง ไม่พบการกระทำความผิดทางกฎหมายดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์