• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office Of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8/2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 20 พ.ค. 2565 อ่าน [29]

...
          วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8 โดยมีนายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแจ้งเรื่องต่างๆ ให้บุคลากรรับทราบ  รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้
         1. ผลการเบิกจ่ายบประมาณ และงบประมาณคงเหลือของสำนักงานฯ
         2. การรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด
         3. การรายงานผลการปฎิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้
            กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน อาทิ
               - การเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566-2570
               - การเข้าร่วมงาน Thaifex – Anuga 2022 ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
           กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า อาทิ
             - ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65
             - ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65
            - สรุปจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”
            - การออกตรวจสอบสต็อกสุกร และเนื้อสุกร และการออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม
         กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า รายงานเกี่ยวกับ การจดทะเบียนบริษัท
         กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด อาทิ
           - การจัดกิจกรรมธงฟ้า
          -  เข้าร่วมโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ระดับจังหวัด
      4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)ของกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด  หัวข้อ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Biz Club


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์