• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office Of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

“จุรินทร์”เตรียมนำรัฐมนตรีการค้าเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจ ถกทำ FTA-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

www.commercenewsagency.com 18 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
“พาณิชย์”นับถอยหลังการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก 19-22 พ.ค.นี้ “จุรินทร์”เตรียมนำรัฐมนตรีการค้าระดมความเห็นประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค เน้นหารือทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า หนุนการประชุมรัฐมนตรี WTO ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 พร้อมใช้โมเดล BCG และช่องทางออนไลน์ช่วยเกษตรกร และ MSMEs ให้เข้าถึงตลาด ตามแนวคิด “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting 2022 : MRT) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–22 พ.ค.2565 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ ว่า การประชุมครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุม ซึ่งรัฐมนตรีการค้าจากเขตเศรษฐกิจเอเปก จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนับจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไนฯ และเวียดนาม ยกเว้นจีนที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
        
สำหรับการประชุม MRT ในครั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าของ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปก จะร่วมกันผลักดันและกำหนดทิศทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เช่น การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถือกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) การหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council : ABAC) เรื่องการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTA-AP) ในช่วงโควิด-19 และอนาคต โดยใช้นโยบายการค้าเป็นเครื่องมือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนหัวข้อหลักในการเป็นเจ้าภาพของไทย คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” Open. Connect. Balance.

นอกจากนี้ ช่วงก่อนการประชุม MRT วันที่ 19 พ.ค.2565 จะมีการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงโควิด-19 และอนาคต” เพื่อส่งเสริมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำ FTA-AP และความตกลงการค้าเสรีในยุคหลังโควิด-19 รวมทั้งประเด็นการค้าใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบัน

สำหรับวันที่ 20 พ.ค.2565 มีกำหนดจัดงานเสวนานานาชาติ APEC BCG Symposium 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริม MSMEs กับ BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังมีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน APEC Mobile App Challenge โดยไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมกับ Asia Foundation บริษัท Google และสำนักงานเลขาธิการเอเปกจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พัฒนา Application โดยคนรุ่นใหม่ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน โดยเฉพาะภาคการเกษตรของเอเปกให้สามารถเข้าถึงตลาดท้องถิ่นและตลาดส่งออก ผ่านแนวคิด BCG Economy 
         
“เอเปกเป็นเวทีที่เน้นการเปิดเสรีทางการค้าและการลดอุปสรรคทางการค้า โดยในปีนี้ไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกอีกครั้งในรอบ 20 ปี ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมเอเปกจะช่วยวางแนวทางฟื้นฟูและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายหลังยุคโควิด-19 อย่างยั่งยืน และตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสในการแสดงความพร้อมของไทยในการเปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลกหลังสถานการณ์โควิด-19”นางอรมนกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์