• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

กรมเจรจาฯ เตือนผู้ส่งออกรับมือ หลังหลายประเทศสั่งเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

www.commercenewsagency.com 26 ม.ค. 2565 อ่าน [4]

...
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งเตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออก เตรียมรับมือการบังคับใช้มาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม หลังปีนี้หลายประเทศเริ่มห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก แนะปรับตัวพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลก
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันคู่ค้าของไทยหลายประเทศได้เริ่มบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยในปีนี้ มีหลายประเทศที่ได้บังคับใช้มาตรการห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออก จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งเร่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่มาแรงในยุคนี้ และสอดคล้องกับตามนโยบาย BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว) ของไทย
         
โดยประเทศที่มีการบังคับใช้ ได้แก่ ฝรั่งเศส เริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมการจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ซึ่งกำหนดให้ร้านค้าปลีกห้ามนำบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหรือมีส่วนประกอบของพลาสติกมาใช้ห่อสินค้าผักสดและผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป และจะทยอยบังคับใช้กับสินค้าผักสดและผลไม้สดแต่ละชนิดไปจนถึงปี 2569 เพื่อสอดรับกับนโยบายยุโรปสีเขียว (European Green Deal)
         
เกาหลีใต้ จะปรับปรุงระเบียบการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้ว จาน และช้อนส้อม ภายในร้านอาหารและคาเฟ่ และตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 ห้ามใช้ทั้งถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง หลอดพลาสติก และที่คนเครื่องดื่มพลาสติก รวมทั้งห้ามใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ และร้านเบเกอรี่
อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกาหลีใต้ได้ผ่อนผันมาตรการชั่วคราว โดยอนุญาตให้ร้านอาหารและคาเฟ่ใช้ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งได้ แต่ในปีนี้จะบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง ตามนโยบาย Green New Deal ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากพลาสติกให้ได้ 30% ภายในปี 2573 และใช้พลาสติกชีวภาพแทนการใช้พลาสติกที่ทำจากปิโตรเลียมภายในปี 2593

ขณะที่สหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ ได้ออกมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก จีน ออกมาตรการห้ามร้านค้าใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย และออสเตรเลีย ออกระเบียบห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดของหลายประเทศและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
         
ในปี 2564 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่า 4,474.74 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.86% โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไทยส่งออก ได้แก่ ถุงและกระสอบพลาสติก แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย และกล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์