• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อหมูราคาประหยัด ตามโครงการ หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 23 พ.ย. 2564 อ่าน [1]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อหมูราคาประหยัด ตามโครงการ หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
?? เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด
?ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564
??มีจุดจำหน่าย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
??จุดที่ 1 ร้านดีฟาร์ม สาขาฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
??จุดที่ 2 ร้านเบทาโกร สาขาฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
??จุดที่ 3 ร้านไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต สาขาตลาดบ่อบัว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
??จุดที่ 4 ร้านไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต สาขาบางวัว ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์