• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

Office of Provincial Commercial Affairs Chachoengsao

ประกาศจังหวัด

292 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง ลงวันที่10

10 ส.ค. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธ์มันสำปะหลัง ลงวันที่ 810

10 ส.ค. 2565 17

อ่านเพิ่มเติม